Windows 7: käskude akna avamine!

Käsku saab käivitada operatsioonisüsteemis Windows 7 käivitusmenüü kaudu käivitusmenüüs . Käsud saab sisestada otse koos täidetavate parameetritega. Windowsi operatsioonisüsteemide käsuaken suletakse kohe, kui käsk on täidetud. See muudab käsu täitmise ajal trükitud logide või sõnumite kontrollimise väga keeruliseks. Käsurea akna avamiseks tuleb parameeter määrata käsu cmd abil. Parameetri / k kasutamisel kõigi käsudega jääb käsurea aken avatuks seni, kuni kasutaja selle sulgeb.

Menüüs Start ja menüüs Run (Käivita) saate sisestada programmi või käsu, mida käivitada Windows 7-s.

Need käsud erinevad teineteisest ja erinevatest tüüpidest: Shell, Windows või DOS.

Probleem

Sageli, kui me sisestame konkreetse käsu, ei ole tulemusi võimalik näha, sest konsool sulgub pärast käsu täitmist.

Lahendus

  • Käsurea akna saab hoida avatud, lihtsalt sisestades parameetri enne käsu nime> cmd / k <.
  • Ära unusta jätta tühikut "cmd " ja "/ k" vahele
  • Siin on näide:

Kasutage käsku Run> ipconfig / all

Aken kaob ootamatult.

Parameetri käsu käivitamine: cmd / k

Seejärel sisestage see käsk: cmd / k ipconfig / all

Eelmine Artikkel Järgmine Artikkel

Top Näpunäited